V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih pet novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 19. 6. 2019 19. 7. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo 13. 6. 2019 15. 7. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov  21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb - neplačnikov 2. 7. 2019 2. 8. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini 9. 7. 2019 16. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 24. 6. 2019 19. 7. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa 21. 6. 2019 21. 7. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu 18. 6. 2019 18. 7. 2019  Več informacij
Pravilnik o gradnji nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov 5. 7. 2019 2. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 2. 7. 2019 19. 7. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o zmanjšanju stroškov občin 11. 7. 2019 16. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin 11. 7. 2019 16. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa 12. 6. 2019 15. 7. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  27. 6. 2019 31. 7. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 1. 7. 2019 16. 7. 2019  Več informacij
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) 1. 7. 2019 31. 7. 2019  Več informacij
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, obveščanje, preprečevanje širjenja in zatiranje varoze čebel 1. 7. 2019 31. 7. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih 28. 6. 2019 30. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Osnutek Nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka (NAPCP) 14. 6. 2019 15. 7. 2019  Več informacij
Pravilnik o monitoringu stanja tal 14. 6. 2019 15. 7. 2019  Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice 21. 6. 2019 16. 9. 2019 Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Škofje Loke in Gorenje vasi - Poljane 21. 6. 2019 15. 7. 2019 Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za občine Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Ljutomer 26. 6. 2019 17. 7. 2019 Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Škofje Loke in Gorenje vasi - Poljane 5. 7. 2019 30. 8. 2019 Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občine Ormož 4. 7. 2019 17. 7. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona 4. 7. 2019 15. 7. 2019 Več informacij
Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem narodnem parku 11. 7. 2019 3. 8. 2019 Več informacij
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode   8. 7. 2019 21. 8. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Prostorsko tehnične smernice za zdravstvene objekte 4. 6. 2019 31. 7. 2019 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko 21. 6. 2019 21. 7. 2019 Več informacij
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti 5. 7. 2019 19. 7. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/