V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih petnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih triintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 16. 7. 2019 2. 9. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 16. 7. 2019 2. 9. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 15. 7. 2019 16. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov  21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 21. 6. 2019 1. 8. 2019  Več informacij
Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb - neplačnikov 2. 7. 2019 2. 8. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini 9. 7. 2019 16. 8. 2019  Več informacij
Zakon o računskem sodišču 19. 7. 2019 3. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o gradnji nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov 5. 7. 2019 2. 9. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 18. 7. 2019 19. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o pregledih ro-ro potniških ladij in hitrih potniških plovil 17. 7. 2019 18. 8. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu 17. 7. 2019 18. 8. 2019  Več informacij
Pravilnik o potniških ladjah 17. 7. 2019 18. 8. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij  17. 7. 2019 18. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o zmanjšanju stroškov občin 11. 7. 2019 16. 8. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin 11. 7. 2019 16. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  27. 6. 2019 31. 7. 2019 Več informacij
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) 1. 7. 2019 31. 7. 2019  Več informacij
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, obveščanje, preprečevanje širjenja in zatiranje varoze čebel 1. 7. 2019 31. 7. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih 28. 6. 2019 30. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča 15. 7. 2019 30. 7. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski 17. 7. 2019 24. 7. 2019  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice 21. 6. 2019 16. 9. 2019 Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Škofje Loke in Gorenje vasi - Poljane 5. 7. 2019 30. 8. 2019 Več informacij
Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem narodnem parku 11. 7. 2019 3. 8. 2019 Več informacij
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode   8. 7. 2019 21. 8. 2019 Več informacij
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah 18. 7. 2019 20. 8. 2019  Več informacij
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 18. 7. 2019 20. 8. 2019  Več informacij
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 16. 7. 2019 20. 8. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Prostorsko tehnične smernice za zdravstvene objekte 4. 6. 2019 31. 7. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti 16. 7. 2019 16. 8. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/