Zaključil se je postopek izbora predstavnice nevladnih organizacij v Delovno skupino za pripravo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (Predlog KZ-1F). Za predstavnico je bila imenovana mag. Špela Veselič.

Do roka, navedenega v javnem pozivu, smo prejeli tri prijave upravičenih organizacij in eno kandidaturo, in sicer je Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja predlagalo mag. Špelo Veselič.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika oziroma predstavnice in je bila tudi predlagana le ena kandidatka za predstavnico, je bila ta avtomatično imenovana in se predstavitve kandidatk oziroma kandidatov ali volitve niso izvedle.

 

sklep o imenovanju