V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katera lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štirinajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente 23. 8. 2019 24. 9. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 18. 7. 2019 19. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 30. 8. 2019 16. 9. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu 5. 9. 2019 19. 9. 2019 Več informaicij
Pravilnik o izvajanju uredb (EU) o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova cestna vozila ter o poročanju in posredovanju podatkov 4. 9. 2019 17. 9. 2019 Več informacij
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji  11. 9. 2019 26. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila 10. 9. 2019 10. 10. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o priznavanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov 23. 8. 2019 23. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov 12. 9. 2019 11. 10. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice 21. 6. 2019 16. 9. 2019 Več informacij
Zakon o podnebni politiki Slovenije  12. 9. 2019 12. 10. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog 13. 9. 2019 13. 10. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka 13. 9. 2019 13. 10. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku 12. 9. 2019 25. 9. 2019 Več informacij