Po skoraj letu dni programiranja in priprav je čas, da program Active Citizens Fund v Sloveniji uradno otvorimo! Program bomo predstavili na otvoritvenem dogodku v četrtek, 10. 10. 2019, ob 10. uri v City Hotelu v Ljubljani.

Program Active Citizens Fund v 15 državah članicah EU sofinancirajo Norveška, Islandija in Lihtenštajn. Globalno je program namenjen trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja, vsaka država pa si sama postavi svoje konkretne cilje.

V Sloveniji program zasleduje naslednje cilje:

 • Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij;
 • Povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam;
 • Opolnomočenje ranljivih skupin;
 • Trajnostni razvoj in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij;
 • Krepitev bilateralnega sodelovanja med organizacijami iz Slovenije in organizacijami držav donatork;
 • Krepitev regionalnega (čezmejnega) sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami.

Prednostna področja sklada so:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

To pomeni, da se bodo iz sklada financirali projekti na prednostnih področjih, ki naslavljajo vsaj enega od zgoraj naštetih ciljev.

Na otvoritvenem dogodku bomo program ACF in druge programe finančnih mehanizmov EGP in Norveške podrobneje predstavili, slišali pa bomo tudi dobre zgodbe – uspešne domače in tuje projekte iz prejšnjega obdobja.

Število mest na dogodku je omejeno, v primeru velikega števila prijav bomo udeležbo omejili na eno osebo iz organizacije. Dogodek bomo prenašali tudi v živo preko CNVOS Facebook in You tube kanala

 

Vsa prosta mesta so že zasedena, zato prijave na dogodek niso več mogoče. Vabljeni, da nas spremljate preko Facebook in You tube kanala.

 

Program otvoritvenega dogodka

 

_____________________________

Foto: Smetumet