V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih trinajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 23. 9. 2019 25. 10. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila 10. 9. 2019 10. 10. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest 20. 9. 2019 5. 10. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 19. 9. 2019 1. 10. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov 12. 9. 2019 11. 10. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 20. 9. 2019 4. 10. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 24. 9. 2019 21. 10 .2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o podnebni politiki Slovenije  12. 9. 2019 12. 10. 2019 Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice 21. 6. 2019 30. 9. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 25. 9. 2019 25. 10. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog 13. 9. 2019 13. 10. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka 13. 9. 2019 13. 10. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 25. 9. 2019 25. 10. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/