V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih osem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu 18. 10. 2019 28. 10. 2019  Več informacij
Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 18. 10. 2019 11. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine 7. 10. 2019 11. 11. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 18. 10. 2019 4. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o radijski opremi 18. 10. 2019 4. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v Občini Divača 1. 10. 2019 1. 11. 2019  Več informacij
Pravilnik o registraciji oseb na potniških ladjah 1. 10. 2019 30. 10. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu 1. 10. 2019 31. 10. 2019  Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana 8. 10. 2019 8. 11. 2019  Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno 15. 10. 2019 15. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2020 2. 10. 2019 30. 10. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 17. 10. 2019 31. 10. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 17. 10. 2019 4. 11. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju uredbe (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru in drugih uradnih postopkih na področjih varne hrane oziroma živil in krme, zdravja in dobrobiti živali, zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev 25. 10. 2019 7. 11. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 22. 10. 2019 7. 11. 2019  Več informacij
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2020 22. 10. 2019 8. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici 7. 10. 2019 7. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Uredba o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski 24. 10. 2019 5. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, pivka in Postojna 10. 10. 2019 11. 11. 2019  Več informacij
Uredba o o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta 15. 10. 2019 14. 11. 2019  Več informacij
Stanovanjski zakon 14. 10. 2019 28. 11. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb 23. 10. 2019 22. 11. 2019  Več informacij
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice na reki Savi 21. 10. 2019 20. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko 8. 10. 2019 7. 11. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač 25. 10. 2019 4. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Uredba o dopolnitvi Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav 24. 10. 2019 6. 11. 2019  Več informacij