V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih petnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in financiranju programov javnih del 19. 11. 2019 4. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 7. 11. 2019 9. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 22. 11. 2019 1. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja 22. 11. 2019 1. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 22. 11. 2019 29. 11. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 21. 11. 2019 1. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2020 19. 11. 2019 27. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektromagnetni združljivosti 7. 11. 2019 25. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom 22. 11. 2019 23. 12. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 21. 11. 2019 6. 12. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 20. 11. 2019 30. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu 6. 11. 2019 7. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave 8. 11. 2019 9. 12. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi 5. 11. 2019 5. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 28. 10. 2019 28. 11. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202 12. 11. 2019 6. 12. 2019 Več informacij
Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin 11. 11. 2019 25. 11. 2019 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovni komisiji za področje ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 21. 12. 2019 21. 11. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 21. 11. 2019 4. 12. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju uredbe (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru in drugih uradnih postopkih na področjih varne hrane oziroma živil in krme, zdravja in dobrobiti živali, zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev 20. 11. 2019 3. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje 18. 11. 2019 25. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Stanovanjski zakon 14. 10. 2019 28. 11. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb 23. 10. 2019 22. 11. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih 11. 11. 2019 11. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 21. 11. 2019 23. 12. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah 20. 11. 2019 21. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/