Zaključil se je postopek izbora predstavnika neprofitnih organizacij zasebnega sektorja v izbirno komisijo za izbiro primernih kandidatov za predsednico oziroma predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Za predstavnika je bil imenovan dr. Erik Brecelj.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja preprečevanja korupcije v izbirno omisije za izbiro primernih kandidatov za predsednico oziroma predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Do roka, navedenega v pozivu, sta se prijavili dve upravičeni organizaciji za sodelovanje, od katerih je ena predlagala tudi kandidata za predstavnika, in sicer je Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta za predstavnika predlagal kandidata dr. Erika Breclja.

Ker je bil namen postopka izbor enega predstavnika in je bil tudi predlagan le en kandidat za predstavnika, je bil ta avtomatično imenovan za predstavnika in se predstavitve kandidatov ali volitve niso izvedle.

 

Sklep o imenovanju