V obdobju od 23. decembra 2019 do 3. januarja 2020 so bili v javno razpravo dani trije novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih enajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije 20. 12. 2019 21. 1. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu 12. 12. 2019 11. 1. 2020  Več informacij
Zakon o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih 10. 12. 2019 9. 1. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 10. 12. 2019 6. 1. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 18. 12. 2019 7. 1. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 23. 12. 2019 9. 1. 2020 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 13. 12. 2019 13. 1. 2020  Več informacij
Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja 20. 12. 2019 20. 1. 2020  Več informacij
Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin 20. 12. 2019 20. 1. 2020  Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah 30. 12. 2019 30. 1. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 24. 12. 2019 20. 1. 2020  Več informacij