V preteklem tednu so bili v javno razpravo danih trije novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih trinajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Zakon o poroštvih Republike Slovenije za stanovanjske kredite 6. 1. 2020 10. 2. 2020  Več informacij
Zakon o davku na motorna vozila 14. 1. 2020 14. 2. 2020 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 9. 1. 2020 8. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku 24. 1. 2020 24. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja 10. 1. 2020 10. 2. 2020 Več informacij
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa 22. 1. 2020 21. 2. 2020 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti 15. 1. 2020 17. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o dopolnitvi Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah 30. 12. 2019 30. 1. 2020  Več informacij
Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 15. 1. 2020 15. 3. 2020 Več informacij
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica 17. 1. 2020 31. 1. 2020 Več informacij
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah 17. 1. 2020 31. 1. 2020 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov 13. 1. 2020 14. 2. 2020 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku 24. 1. 2020 3. 2. 2020  Več informacij