V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih šest novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 6. 2. 2020 6. 3. 2020  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o poroštvih Republike Slovenije za stanovanjske kredite 6. 1. 2020 10. 2. 2020  Več informacij
Zakon o davku na motorna vozila 14. 1. 2020 14. 2. 2020 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 17. 1. 2020 16. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna 28. 1. 2020 12. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku 24. 1. 2020 24. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja 10. 1. 2020 10. 2. 2020 Več informacij
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa 22. 1. 2020 21. 2. 2020 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 7. 2. 2020 7. 3. 2020  Več informacij
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja 6. 2. 2020 9. 3. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike 4. 2. 2020 19. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti 15. 1. 2020 17. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 15. 1. 2020 15. 3. 2020 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov 13. 1. 2020 14. 2. 2020 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 31. 1. 2020 14. 2. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 5. 2. 2020 19. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini 6. 2. 2020 20. 2. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/