V postopku izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor 2020-2025 je prispelo 123 pravočasnih prijav za upravičence in tri kandidature. Ena prijava je bila prepozna. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 23. 3. 2020.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025 predlagale naslednje kandidate (za predstavitev kliknite na ime kandidata):

Since 2011, Goran Forbici has been a director of CNVOS, a Slovenian national NGO umbrella network, joining over 1300 Slovenian NGO networks and individual NGOs. He has been active in the non-governmental sector since 2002. He has been employed at CNVOS since 2008, before 2011 as a head of advocacy. He is specialized in the fields of civil society development, government-NGO relations, public funding of NGOs, stakeholder engagement in decision-making and open and transparent policies. He is a co-author of numerous legal and policy solutions in the field of NGOs and has also co-authored government guidelines and a handbook on public participation in decision-making. For the last five years, he has, in the scope of Administrative Academy of the Slovenian Ministry of Public Administration, been training public officials about stakeholder engagement. He was a member of several governmental working and advisory bodies, e.g. working groups for the preparation of the Law on NGOs and Public Administration Strategy, the Governmental Council for NGOs, etc. He regularly advises and co-operates with various international organizations (Council of Europe, European Commission, OECD, Regional Cooperation Council, Regional School for Public Administration) and governments in the Western Balkans and the former Soviet Union on the topics of civil society development and cooperation between NGOs and the state, and is also regularly involved in various international non-governmental projects. He has been active at the EU podium since 2008. He chaired the EU network of national umbrella NGOs ENNA from 2014-2016, and has since 2008 been a member of the board of directors of the European Civic Forum, a European network specialized in the area of public involvement in decision-making. He is a co-author of the recent Council of Europe’s Guidelines for Civil Participation in Political Decision Making, adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2017, and the Recommendation on Public Participation in Policy Making Process for Western Balkan, adopted by the Western Balkan Ministers for Public Administration in November 2017.

Slovenščina je eden od uradnih jezikov EU, zato ne želim komunicirati v tujem jeziku, tak namen bom imel tudi, če bom izvoljen. Sem oče osebe s cerebralno paralizo in delam na področju nevladnega sektorja že več kot dvajset let. Sem zaposlen, imam višješolsko izobrazbo, smer strojništvo. Imam dovolj lastnih izkušenj ter veliko vedenja s področja, ki naj bi ga v omenjenem svetu pokrival.

She became acquainted with the project in 2008. In 2009, she and 2 co-founders registered with the School of Health Association. In 10 years we have conquered 81 municipalities, activated 220 groups. We currently have 4,500 members. The main organizer, leader and engine of the School of Health Society is Zdenka Katkic. The project works all over Slovenia. The main target group is over 60 years of age. Recipient of numerous national (Best Mentors for Volunteers 2018) and local awards (Bronze Award of Domžale Municipality 2015, Bronze Award of the Best Athlete of the Year for Domžale Municipality for 2018 ...

 

 

Javna predstavitev kandidatov po potekala v ponedeljek, 23. 3. 2020, ob 11. uri, preko video konference. O podrobnostih glede tehnične izvedbe videokonference bodo upravičenci obveščeni neposredno.

 

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico)