V postopku izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor 2020-2025 je prispelo 123 pravočasnih prijav za upravičence in tri kandidature. Ena prijava je bila prepozna. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 23. 3. 2020.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025 predlagale naslednje kandidate:

  • Goran Forbici
  • Dušan Kaplan
  • Zdenka Katkič

Javna predstavitev kandidatov po potekala v ponedeljek, 23. 3. 2020, ob 11. uri, preko video konference. O podrobnostih glede tehnične izvedbe videokonference bodo upravičenci obveščeni neposredno.

 

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico)