Skupaj z Olimpijskim komitejem, Rdečim Križem, Zvezo prijateljev mladine, Planinsko zvezo in Nacionalnim forumom humanitarnih organizacij smo pripravili in v parlament poslali predlog razširitve zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, s katerim bi do povračil pod enakimi pogoji kot podjetja bila upravičena tudi društva, zavodi in ustanove. Skupen poziv si lahko preberete v nadaljevanju, v priponki pa najdete predlog amandmaja.

Spoštovani člani Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide,

predstavniki različnih organizacij podpiramo interventne ukrepe, ki so bili v zadnjih dneh sprejeti za spopadanje s širjenjem koronavirusa (SARS-CoV-2). Podpiramo tudi interventni zakon in njegove ukrepe, s katerimi se bodo vsaj nekoliko ublažile posledice za delodajalce.

Žal pa je v predlogu zakona ostalo spregledanih čez 9.000 zaposlenih v slovenskih društvih, (zasebnih) zavodih in ustanovah. Mnogi od njih so že ali še bodo namreč enako prizadeti kot gospodarske družbe. V skladu z vladnimi navodili s(m)o tudi ti delodajalci prenehali z izvajanem svojih dejavnosti (socialnovarstvena društva npr. zapirajo dnevne centre, svetovalnice, športna društva so prenehala z organizacijo treningov, rekreacijskih dejavnosti, kulturna društva so odpovedala vse javne priredite itd.).

Zato spodaj navedeni predlagamo, da se med upravičene delodajalce, ki lahko pod enakimi pogoji kot podjetja pridobijo delno povračilo izplačanih nadomestil po interventnem zakonu, doda tudi društva, zavode in ustanove. Predlog amandmaja prilagamo.

 

S spoštovanjem, 

Bogdan Gabrovec, predsednik, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
Cvetka Tomin, generalna sekretarka, Rdeči križ Slovenije
Breda Krašna, generalna sekretarka, Zveza prijateljev mladine Slovenije
Goran Forbici, direktor, Center nevladnih organizacij Slovenije
Matej Planko, generalni sekretar, Planinska zveza Slovenije
Nataša Sorko, predsednica, Nacionalni forum humanitarnih organizacij

 

Predlog amandmaja k 2. členu zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače