Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka (več o tem tukaj). Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.

Mnoge nevladne organizacije je epidemija »poslovno« prizadela podobno kot podjetja. Odpadle so vse športne in kulturne aktivnosti, zaprli so se zasebni vrtci, šole, prenehalo se je izvajanje prevozov za invalide itd. V zadnjih dneh smo večkrat slišali, da naj bi jim bilo vseeno lažje, ker so jim izpadli samo tržni prihodki (vadnine, vstopnine, plačila vrtcev itd.), na javne subvencije pa še vedno lahko računajo. To žal le deloma drži. Namreč, država (ob sedanjih pravilih) seveda ne bo poravnala subvencij za neizvedene aktivnosti in programe, še večja težava pa je, da so bili z zamrznitvijo izvrševanja proračuna ustavljeni razpisi: šport, kultura, deloma zdravje in sociala tako na primer za letos zaenkrat sploh še nimajo predvidenih subvencij programov in projektov, ker so bili razpisi šele v teku ali pred objavo, zdaj pa so zaustavljeni. V teh sektorjih so tako ostali brez skoraj vseh prihodkov (z izjemo donatorskih, pa tudi glede tega sporočajo, da so že napovedani rezi).

Prejšnji teden smo skupaj z Olimpijskim komitejem in z močno podporo in pomočjo ministra in Ministrstva za javno upravo in stranke SMC  uspeli doseči, da enoletni odlog odplačevanja kreditov velja tudi za društva, zavode in ustanove. Žal pa nismo uspeli doseči, da bi zanje veljalo še, da jim država delno subvencionira nadomestila plače za delavce na čakanju in v odrejeni karanteni.

Iz koalicije imamo sedaj zagotovila, da bo »napaka« popravljena v za ta teden napovedanem »super-korona zakonu«, ki naj bi hkrati zagotovil še druge finančne interventne ukrepe. Med drugim vlada napoveduje tudi že omenjeno kompenzacijo neto prihodka, pri čemer sam model in delež še nista dokončno definirana. A ne glede na končno obliko tega in drugih ukrepov – ključno seveda je in bo, da smo do njih pod istimi pogoji kot ostali subjekti upravičene tudi nevladne organizacije.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih. Hvala vsem, ki ste nam že doslej pomagali.