Glede na včeraj objavljene »Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic 'korona' epidemije« bodo ključni interventni ukrepi veljali za vse delodajalce ne glede na njihovo pravno obliko. Torej tudi za društva, zavode, ustanove in mladinske svete.

Citiramo:

»I. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest
1. Nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač za delavce na čakanju:
Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, v tem obdobju v obe blagajni in proračun plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. (…) Država dodatno sofinancira 20 % neto nadomestila zaposlenim. Upravičenost sofinanciranja se po koncu poslovnega leta ugotavlja na podlagi izkazov poslovnega izida.
2. Zaposlitve, ki jih država preko posebnih programov že neposredno subvencionira, se sofinancirajo v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.
3. Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec.
(…)

II. Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi (…)
1. Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile (varstvo otrok, nezmožnost prihoda na delo – 6. točka 137. člena ZDR) se izenači s statusom za delavce na čakanju.
2. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. Ko veljavnost prvega ukrepa preneha, se njegove pravice odmerijo po veljavni zakonodaji (nadomestilo ali socialna pomoč).«

 

Hvala ministru za javno upravo, Boštjanu Koritniku, in Ministrstvu za javno upravo za močno podporo in vztrajanje!

Ukrepi bodo v tem tednu preliti v t.i. super korona zakon. Nad pripravo bomo budno bdeli, da se ne bi kje zalomilo. Berite nas.