Nevladne organizacije (NVO) obveščamo, da je podaljšan tudi rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca. 

NVO, ki imajo z odločbo pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu, morajo na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvu, ki jim je status podelilo, vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Ta rok je bil na podlagi interventnega zakona (Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) podaljšan, in sicer tako, da lahko poročilo o delu, skupaj s poročilom o porabi sredstev in programom bodočega delovanja (vse za dve leti) oddate vse do razglasitve konca epidemije in še osem dni po tem. O razglasitvi konca epidemije odloči vlada s sklepom, o čemer vas bomo še obveščali.

O podaljšanju roka je vsa ministrstva opozorilo tudi Ministrstvo za javno upravo.