Veliko vprašanj dobivamo glede 22. člena anti-korona zakona, ki pravi, da do pomoči/ukrepov (povračil itd.) niso upravičeni neposredni in posredni proračunski porabniki državnega ali občinskega proračuna, ki so lani imeli več kot 70 odstotkov prihodkov iz javnih virov.

Pojasnjujemo, da se ta člen sploh ne tiče nevladnih organizacij. Po Zakonu o javnih financah med neposredne ali posredne proračunske porabnike sodijo samo osebe javnega prava (ministrstva, javni zavodi, agencije itd.), ne pa zasebne organizacije, ne glede na to, ali prejemajo javni denar ali ne. Po domače: povsem vseeno je, ali in koliko je NVO financirana iz javnih virov, v nobenem primeru ni niti posredni niti neposredni proračunski porabnik.

Zakon o javnih financah, 3. člen:
»5. neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;
6. posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina;«