Vse nevladne organizacije, ki ste delavce zaradi epidemije napotile na čakanje na delo od doma pred 11. 4. ali imate delavce, ki dela že pred tem dnem niso mogli opravljati zaradi varstva otrok, lahko zahtevek za povračilo njihovih nadomestil plač vložite samo do sobote 18. 4. 2020.

V soboto 11. 4. je pričel veljati »mega anti-korona zakon«, ki delodajalcem in tudi nevladnim organizacijam omogoča povračilo nadomestila plač za delavce, ki so na čakanju ali dela ne morejo opravljati zaradi »višje sile«, tj. ker nimajo varstva za otroke ali ker ne morejo priti v službo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Zakon omogoča povračilo nadomestil tudi za nazaj – od 13. marca dalje. Nevladne organizacije, ki ste delavce napotile na čakanje na delo od doma pred 11. 4. ali imate delavce, ki dela že pred tem datumom ne morejo opravljati zaradi »višje sile«, lahko vlogo za povračilo vložite pri Zavodu za zaposlovanje v osmih dneh od uveljavitve zakona. Po uradnem stališču Zavoda RS za zaposlovanje je to najkasneje in vključno do sobote 18. 4. 2020 do polnoči.

Vloga se vloži samo v elektronski obliki preko Portala za delodajalce. Pred oddajo vloge je potrebna registracija. Zaradi pričakovanega velikega navala in obremenjenosti strežnika vam toplo priporočamo, da vlogo oddate čim prej in ne čakate na zadnji dan. Vlogo lahko za vas odda tudi vaše računovodstvo, če ste ga ustrezno pooblastili. Informacije o registraciji na omenjenem portalu najdete tukaj.

Pri izpolnjevanju vloge bodite posebej pozorni pri rubriki: »Delež financiranja v letu 2019« v koraku »1. Podatki o številu zaposlenih na dan oddaje vloge«. Ta pogoj se po zakonu nanaša samo na delavce, katerih zaposlitve so sofinancirane v okviru posebnih programov. Na CNVOS menimo, da je imel pri tem zakonodajalec v mislih zaposlitve udeležencev javnih del, zaposlene na podlagi posebnih pozivov Zavoda za zaposlovanje ali v okviru drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Rubrika se tako izpolnjuje samo v primeru, če imate takšne zaposlene delavce, torej če izvajate programe ali projekte, katerih glavni cilj je zaposlitev. Podatek tako po našem mnenju ne pride v poštev, če gre za programe ali projekte nevladnih organizacij, ki so sofinancirani na javnih razpisih in namenjeni izvajanju dejavnosti (npr. razpisi za kulturne dejavnosti, za socialnovarstvene programe, za invalidsko varstvo, za športne dejavnosti, itd.), četudi se morda krijejo tudi stroški plač. Seveda pa v primeru povračila takšnega nadomestila tega stroška zaradi prepovedi dvojnega financiranja ni dopustno uveljavljati še pri financerju.

Če ste ali če boste delavcu odredili čakanje po 11. 4. ali če bo delavec zaradi višje sile nezmožen za delo šele po 11. 4., je takšno vlogo potrebno vložiti v osmih dneh od napotitve oziroma nezmožnosti.