V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih šest novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih deset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo 14. 5. 2020 29. 6. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Uredba o dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija 5. 5. 2020 20. 5. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja 15. 5. 2020 29. 5. 2020  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah Uredbe izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 23. 4. 2020 23. 5. 2020  Več informacij
Zakon o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 4. 5. 2020 18. 5. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 14. 5. 2020 2. 6. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 11. 5. 2020 26. 5. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Pravilnik o usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite 7. 5. 2020 22. 5. 2020  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 12. 5. 2020 27. 5. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 15. 5. 2020 26. 5. 2020  Več informacij