V postopku izbora predstavnice oziroma predstavnika NVO s področja spolnega nasilja v Delovno skupino za pripravo novele Kazenskega zakonika so prispele tri prijave upravičenih organizacij in dve kandidaturi. Ena prijava je bila zavrnjena kot neupravičena.

Nevladne organizacijes so v postopku izbora predlagale naslednjo kandidatko in kandidata (za predstavitev kliknite na ime):

Katarina Bervar Sternad je univerzitetna diplomirana pravnica, ki na področju pravnega varstva človekovih pravice dela več kot 15 let. Njeno področje dela je nediskriminacija in enakost spolov, znotraj tega pa se še posebej posveča preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Sodelovala je pri pripravi Zakona o varstvu pred diskriminacijo, je certificirana tutorka Sveta Evrope za izobraževanje strokovnih delavcev v pravosodju na področju, ki ga pokriva Istanbulska konvencija, članica delovne skupine za spremljanje implementacije Istanbulske konvencije, članica Medresorske delovne skupine za pripravo Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, v prejšnjem mandatu vlade je bila članica strokovnega sveta na MDDSZ za enakost spolov ter je nedavno pripravila prenovo Sporazuma o preprečevanju in podpori v primerih spolnega nasilja in nasilja zaradi spola osebam v postopkih za mednardono zaščito.

Ivan Kramberger ima ogromno izkušenj s področja problematike spolnega nasilja. 10 let je bil zaposlen v policiji kjer se je pogosto srečeval s problematiko spolnega nasilja. V prostem času deluje kot prostovoljcev na različnih področjih dela. Veliko pozornosti namenja preprečevanju spolnega nasilja pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju in s cerebralno paralizo, saj deluje kot prostovoljec pri Zvezi Sožitje in Zvezi Sonček.

 

Javna predstavitev po potekala v ponedeljek, 25. 5. 2020, ob 11. uri preko videokonference aplikacije Zoom na tej povezavi: https://zoom.us/j/93849925092

 

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

  • Društvo za nenasilno komunikacijo
  • Pravno informacijski center nevladnih organizacija-PIC
  • Zavod 116, zavod za storitve s povečano družbeno vrednostjo