V četrtek, 21. 5., je bil objavljen vladni sklep, da z 31. 5. prenehajo tudi razlogi za začasne ukrepe v sodnih in upravnih postopkih, zato roki v teh postopkih od 1. 6. 2020 dalje tečejo normalno naprej.

V četrtek, 21. 5. 2020, je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim je vlada ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Sklep sicer začne veljati šele 1. 6. 2020.

Praktično gledano to pomeni predvsem, da od 1. 6. 2020 dalje tečejo normalno vsi sodni roki (roki za vložitev tožb, pritožb, odgovorov na tožbe itd.), vsi roki v upravnih postopkih (vloge, dopolnitve, pritožbe) in vsi roki v drugih javnopravnih zadevah (prijave na razpise, dopolnitve prijav, pritožbe v postopkih javnih razpisov, itd.). Pri tem pa so določene razlike med sodnimi in upravnimi roki.

Če ste tako v času epidemije prejeli sodno odločbo, pri kateri tečejo roki od vročitve dalje (in pri tem ni šlo za t.i. nujne zadeve, kjer so roki normalno tekli), bo ta rok pričel teči 1. 6. 2020. Če je bil rok za odgovor ali pritožbo npr. 15 dni od vročitve, bo zadnji dan pritožbe 15. 6. 2020. Omenjeni zakon (ZZUSUDJZ) je sicer res začel veljati šele 28. 3. 2020, a so procesni roki vseeno obstali že 13. 3. 2020 na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih), zato napisano za sodne zadeve velja celotno obdobje epidemije.

Če ste od 28. 3. 2020 dalje (pričetek veljavnosti ZZUSUDJZ) prejeli upravni ali kakšen drug javnopravni dokument, pri katerem tečejo roki od vročitve dalje (sklepi, odločbe, pozivi državnih organov, dokumenti v postopkih javnih razpisov, itd.), začnejo ti roki prav tako teči 1. 6. 2020. Če je bil rok za pritožbo npr. 15 dni od vročitve, bo zadnji dan pritožbe 15. 6. 2020. Če pa je v času veljavnosti ZZUSUDJZ potekel rok za sprožitev kakšnega upravnega postopka ali prvo oddajo vloge  (npr. oddaja vloge za dovoljenje, prijava na javni razpis, oddaja poročila o posebnih dosežkih za nevladne organizacije v javnem interesu), pa se rok za takšno oddajo podaljša za osem dni od prenehanja ukrepov in torej lahko to naredite do vključno 8. 6. 2020.