Poslanci bodo jutri zvečer, 26. 5. 2020, sprejemali tretji protikoronski zakon, ki do konca leta 2021 odpravlja praktično vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji objektov. Zakaj je ta zakon napad na okolje in naravo in zakaj podpisati peticijo proti sprejetju spornih določil?

Kako tretji proti-koronski zakon do konca leta 2021 odpravlja vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji objektov?

  • Investitorjem omogoča, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Ta možnost je bila sicer leta 2018 ukinjena, ker je pri gradbenih dovoljenjih prevečkrat prihajalo do napak in so bila po začetku gradnje zaradi nezakonitosti razveljavljena – okoljska škoda pa je bila že prevelika, da bi se jo lahko saniralo.
  • Pristojne javne zavode (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za ribištvo …) povsem podreja interesom investitorjev. Ti zavodi so do sedaj v skrajnih primerih, kadar so bile gradnje prevelik poseg v okolje in naravo in kjer nikakršna prilagoditev projekta ni pomagala, lahko izdajali negativna mnenja. Od sedaj naprej jih ne smejo. Od njih se namreč zahteva, da namesto tega predlagajo rešitve, pa čeprav mislijo, da je projekt preprosto preveč škodljiv in mu nobena prilagoditev ne more pomagati. Namesto varuhov narave in okolja njihovi strokovnjaki postajajo uslužbenci investitorjev, princip, po katerem naj bi delali, pa očitno: tudi če ne gre, mora iti!
  • Drastično povečuje možnosti za napake in zlorabe, saj iz postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj sistematično meče ven vse, ki lahko opozarjajo na napake in zlorabe – in ki bi lahko v končni fazi zahtevali tudi sodno presojo.
  • S tem tudi ukinja nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje. Ker si tega minister ne upa narediti direktno, gre po principu »če ni tožnika, ni sodnika«. Dosedanje stranke v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj bodo namreč izgubile status stranskega udeleženca, za nove pa bodo postavljeni takšni pogoji, da jih bo praktično nemogoče izpolniti.

Brez pravice sodelovanja pri izdaji integralnih gradbenih dovoljenj bo tako ostala tudi naša najstarejša naravovarstvena organizacija, Ribiška zveza Slovenije, med drugimi pa tudi Jamarska Zveza Slovenije, Greenpeace Slovenija, štirideset let staro Društvo za preučevanje ptic z več kot 900 člani, ALPE ADRIA GREEN Slovenija, ki je zaustavil gradnjo plinskih terminalov v Žavljah, Slovenska mikološka zveza ...

In pozor: samo v zadnjih 5 letih je bilo zaradi nepravilnih in nezakonitih odločitev pri gradnji velikih objektov razveljavljenih 122 odločitev Agencije za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor. Od sedaj naprej takšnih zgrešenih projektov ne bo mogel ustaviti nihče.

Zato podpiši peticijo in deli naprej!

Poslanci odločajo že jutri, 26. 5., zvečer!