Po »korona premoru« se je znova sestala delovna skupina krovnih organizacij za pripravo NPSV 2021 - 2027. Da bi dobili odziv čim večjega števila deležnikov, je Inštitut RS za socialno varstvo pripravil vprašanja, na katera bi naj odgovorili do konca junija. Ker je področje SVP zelo razvejano, smo si skupaj s Socialno zbornico področja razdelili, vsako področje ima tudi svojega koordinatorja, ki bo zbral odzive po področjih, na koncu pa bo nastal skupen dokument.

Koraki oblikovanja odziva:

1. Koordinatorji kontaktirajo vse izvajalce posameznega področja in jih povabijo k sodelovanju pri oblikovanja odziva.

2. Odziv posameznega področja se pripravi do 15. 6. in se pošlje na elektronski naslov tina.divjak@cnvos.si.

3. 19. 6. ob 10. uri (lokacija bo sporočena naknadno): sestanek vseh koordinatorjev z namenom, da se oblikuje skupen odziv izvajalcev SVP

 

Koordinatorji področij:

 • ZASVOJENOST - SOCIALNA REHABILITACIJA – Suzana Puntar, Društvo Projekt človek
 • DUŠEVNO ZDRAVJE – Špela Zgonc, Društvo ŠENT
 • BREZDOMCI – Bojan Kuljanac, Društvo Kralji ulice
 • STAREJŠI – Amalija Štiftar, ZDUS
 • OTROCI IN MLADI – Vito Simonišek, CSD Ljubljana Fužine
 • PREPREČEVANJE NASILJA – Suzi Kvas, JZ Socio
 • INVALIDI – Goran Kustura, NSIOS
 • ROMI – Natalija Djoković, Društvo Mozaik
 • PROGRAMI ZA PODPORO UMIRAJOČIM IN NJIHOVIM SVOJCEM TER ŽALUJOČIM – Tamara Zemlič Radović, Slovensko društvo Hospic
 • PSIHOSOCIALNA POMOČ OTROKOM, ODRASLIM IN DRUŽINAM – Ema Verbnik, RKS - OZ Ljubljana
 • PROGRAMI DRUŽINSKIH CENTROV – Maja Prinčič, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 • PROGRAMI ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA – Franci Zlatar, Slovenska filantropija