Za nedoločen čas zaposlimo izkušenega pravnika na delovno mesto vodje pravne službe. Delo vključuje koordiniranje in vodenje naše pravne službe, izvajanje pravnih svetovanj nevladnim organizacijam in njihovim ustanoviteljem, izvajanje dejavnosti zagovorništva ter pripravo analiz in poročil o delu nevladnih organizacij. Prijave sprejemamo do 19. junija 2020.

O pravni službi CNVOS: Pravna služba CNVOS, ki trenutno šteje tri pravnike, ob spremljanju domače in tuje zakonodaje ter lastnih strokovnih analiz pripravlja in sooblikuje pravno okolje za delovanje slovenskih nevladnih organizacij (pripravlja lastne predloge predpisov, sodeluje v javnih razpravah, itd.). Pokriva praktično vsa pravna področja, ki zadevajo nevladne organizacije, kot je statusno pravo, davki, prostovoljstvo, opravljanje dela v NVO, javno financiranje, varstvo osebnih podatkov in mnoge druge. Išče inovativne pravne rešitve za izzive nevladnih organizacij. Naloga službe je tudi zagotavljanje hitre podpore ostalim zaposlenim pri lobiranju.

Služba hkrati nudi kvaliteten in celotni pravni servis za nevladne organizacije, tako da jim nudi različne oblike svetovanj, vključno s spletnimi servisi, pripravo pogodb, aktov, pravnih mnenj ali vzorcev. Za nevladne organizacije redno izvaja tudi različna izobraževanja in praktične delavnice.

 

Opis ključnih del in nalog:

 • koordiniranje in vodenje pravne službe (postopkov svetovanja, zagovorništva, analitike, pravnih zadev za delodajalca, itd.)
 • pravno svetovanje nevladnim organizacijam in njihovim ustanoviteljem
 • izvajanje dejavnosti zagovorništva, kot je priprava predlogov predpisov in lobiranje zanje
 • priprava analiz in poročil o delu nevladnih organizacij.
 

Zahtevani pogoji:

 • VII. stopnja izobrazbe pravne smeri
 • vsaj sedem (7) let delovnih izkušenj in vsaj dve (2) leti izkušenj z vodenjem (lahko tudi manjšega) tima
 • dobre organizacijske sposobnosti in timska usmerjenost
 • kreativno in odprto razmišljanje (zmožnost iskanja inovativnih pravnih in drugih rešitev)
 • odlične sposobnosti pravne argumentacije
 • dobre retorične sposobnosti
 • samoiniciativnost
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • vozniški izpit B kategorij,
 • možnost lastnega prevoza.
 

Z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena pogodba za nedoločen čas.

 

Ponujena osnovna bruto plača: 2174 - 2522 EUR (odvisno od dosedanjih izkušenj).

 

Vsebina in rok za prijave:  Prijave na delovno mesto, ki jim je potrebno predložiti življenjepis in krajši zapis, zakaj bi bili dober bodoči vodja naše pravne službe, sprejemamo do 19. junija 2020 na el. naslov: barbara.straziscar@cnvos.si. Obvestilo o (ne)izboru bomo posredovali na el. naslov, iz katerega bo poslana prijava.

 

Razpis za delovno mesto "vodja pravne službe"