V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih šest novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih petindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah Zakona o deviznem poslovanju 15. 6. 2020 16. 7. 2020  Več informacij
Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke 17. 6. 2020 2. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o padalstvu 27. 5. 2020 29. 6. 2020  Več informacij
Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije in deklaracij za proizvodne naprave 3. 6. 2020 3. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov 19. 6. 2020 20. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 19. 6. 2020 2. 7. 2020  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač 18. 6. 2020 3. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline 18. 6. 2020 3. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 26. 5. 2020 30. 6. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev 9. 6. 2020 10. 7. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih 17. 6. 2020 26. 6. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti 24. 6. 2020 22. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi 26. 6. 2020 23. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina 2. 6. 2020 2. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih 10. 6. 2020 9. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi 17. 6. 2020 3. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda    16. 6. 2020 1. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 16. 6. 2020 1. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o delu Odbora za načrtovanje specializacij 18. 6. 2020 6. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi 17. 6. 2020 17. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020 10. 7. 2020 26. 6. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 25. 5. 2020 1. 7. 2020  Več informacij
Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke 4. 6. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 26. 6. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 26. 6. 2020 2. 7. 2020  Več informacij