V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih dvanajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah Zakona o deviznem poslovanju 15. 6. 2020 16. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 30. 6. 2020 15. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 29. 6. 2020 13. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov 19. 6. 2020 20. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 8. 7. 2020 28. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov 6. 7. 2020 20. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o pogojih za izvajanje postopkov na živalih 30. 6. 2020 15. 7. 2020  Več informacij
Zakon o boleznih divjih živali 10. 7. 2020 31. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 10. 7. 2020 13. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 7. 7. 2020 13. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah 3. 7. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji 9. 7. 2020 15. 7. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija 9. 7. 2020 15. 7. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih 9. 7. 2020 15. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o Festivalu slovenskega filma    6. 7. 2020 17. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti 24. 6. 2020 22. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi 26. 6. 2020 23. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o katastru nepremičnin 1. 7. 2020 15. 7. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 10. 7. 2020 10. 8. 2020  Več informacij
Uredba o monitoringu in stanju morskih voda 10. 7. 2020 10. 8. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi 17. 6. 2020 17. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 3. 7. 2020 18. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o načinu izračuna, postopkih in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi opravljanja dejavnosti 30. 6. 2020 15. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke 4. 6. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 26. 6. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 3. 7. 2020 31. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembi Zakona o sodiščih 9. 7. 2020 21. 7. 2020  Več informacij