Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih ter da so bili v Uradnem listu objavljeni Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19. 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih: predlog novele zakona na novo ureja definicijo medija, kaj je javni interes, ureditev kvote slovenske glasbe, ustanovitev sklada za financiranje slovenske televizijske produkcije in drugo. Rok za podajo predlogov: 15. 7. 2020.
  • Uredba o monitoringu in stanju morskih voda: predlog ureja način ugotavljanja okoljskega stanja morskih voda ter vrste monitoringa za ugotavljanje okoljskega stanja morskih voda. Rok za podajo predlogov: 10. 8. 2020.

Najnovejše v Državnem zboru

Najnovejše v Uradnem listu