Za uspešno delovanje in razvoj nevladnega sektorja je potrebna tudi ustrezna informiranost. Tudi skrb za vašo obveščenost je ena naših poglavitnih nalog. Povejte nam, kje ga včasih še polomimo, in kje blestimo. In vse vmes!

To storite tako, da izpolnite anketo zadovoljstva z našim informiranjem v letu 2020. Med epidemijo se je namreč še bolj izkazalo, kako pomembno je ažurno obveščanje za takojšen odziv na hitre spremembe. Ker so časi negotovi, želimo svoje obveščanje še izpopolniti, da bo v karseda največji meri služilo vsem nevladnim organizacijam, za katere smo pomemben vir informacij.

 

KRATKA, A POMEMBNA ANKETA O INFORMIRANJU