V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih pet novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti  17. 7. 2020 7. 8. 2020  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 20. 7. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica 1 - širitev v Občini Sežana    24. 7. 2020 24. 8. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 8. 7. 2020 28. 7. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Zakon o boleznih divjih živali 10. 7. 2020 31. 7. 2020  Več informacij
Pravilnik o izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka 15. 7. 2020 14. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 13. 7. 2020 10. 8. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah 3. 7. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji 9. 7. 2020 5. 9. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija 9. 7. 2020 5. 9. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih 9. 7. 2020 5. 9. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 20. 7. 2020 4. 9. 2020  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 10. 7. 2020 10. 8. 2020  Več informacij
Uredba o monitoringu in stanju morskih voda 10. 7. 2020 10. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 21. 7. 2020 20. 8. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke 4. 6. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 26. 6. 2020 3. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 3. 7. 2020 31. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah 14. 7. 2020 14. 8. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 23. 7. 2020 25. 8. 2020  Več informacij