Objavljen je seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2019. Na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 bo treba počakati do 30. septembra.

Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2019. V letu 2019 je bilo 5.554 različnim upravičencem (nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom ter registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim) namenjenih 496.363 donacij v skupni višini 5.456.656,23 evrov. Prva nakazila lahko nevladne organizacije pričakujete najkasneje do konca septembra.

Zamik objave seznama upravičencev do donacij za leto 2020

Zaradi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki je začela veljati 31. 7. 2020, pa vlada še ni sprejela Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. Glede na sprejete spremembe bo Finančna uprava RS predlog seznama upravičencev do donacij predložila Ministrstvu za finance do 15. avgusta. Vlada RS pa bo nato do 30. septembra določila seznam upravičencev in ga objavila v Uradnem listu. Finančna uprava RS seznama upravičencev od letos tudi ne bo več objavljala na svoji spletni strani.

V letu 2021 pa se s sprejetimi spremembami spreminjajo tudi nekateri roki pri pripravi seznama upravičencev, ki so pomembni za nevladne organizacije. Tako Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije po novem določa, da mora Finančna uprava RS najkasneje do 15. avgusta tekočega leta (in ne več 31. maja tekočega leta) od AJPES prejeti podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 31. julija tekočega leta. Ti podatki bodo namreč podlaga za pripravo seznama upravičencev, ki ga bo Finančna uprava morala do 31. avgusta tekočega leta poslati na Ministrstvo za finance.

Spremenjen je tudi rok za objavo seznama upravičencev v Uradnem listu RS. Tako je novi rok za določitev in objavo seznama 30. september (in ne več do 31. julij) tekočega leta.

Ker bo seznam upravičencev do donacij temeljil tudi na podatkih iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, Uredba ne predvideva več možnosti dopolnitve seznama pri Finančni upravi RS.

Roki za nakazila donacij prejemnikov, pa ostajajo nespremenjeni. Finančna uprava RS bo tudi še naprej do 20. januarja in do 20. septembra nakazala donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne.