V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu 3. 9. 2020 20. 9. 2020  Več informacij

Ministrstvo za finance

Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj 27. 8. 2020 28. 9. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave 27. 8. 2020 28. 9. 2020  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika 4. 9. 2020 18. 9. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 7. 9. 2020 22. 9. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o elektronskih komunikacijah 28. 8. 2020 15. 10. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o krmi za posebne prehranske namene 27. 8. 2020 25. 9. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020    2. 9. 2020 17. 9. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 11. 9. 2020 24. 9. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2020-2024  20. 8. 2020 14. 9. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode 31. 8. 2020 14. 9. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida 11. 9. 2020 29. 9. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Zakon o dolgotrajni oskrbi  21. 8. 2020  5. 10. 2020   Več informacij
Zakon o nalezljivih boleznih 21. 8. 2020 30. 9. 2020 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 24. 8. 2020 24. 9. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti 4. 9. 2020 15. 9. 2020  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu 8. 9. 2020 8. 10. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/