Od sobote so v veljavi nova pravila za uporabo zaščitnih mask ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj dva metra, je obvezna uporaba mask tudi na prostem.

Vlada je z novim Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določila, da je uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih obvezna.

Izjema velja za organizirane športne vadbe in za vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Mask ni treba nositi učencem do 6. razreda osnovne šole, učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol pa ne, če je v razredu mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Izjema velja tudi ob komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, kjer se zaščita lahko opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 2 metra ali se uporabi vizir ali steklena pregrada.

Ravno tako je povsod obvezno razkuževanje rok, razkužilo mora zagotoviti izvajalec dejavnosti v zaprtem prostoru, in sicer ob vhodu v prostor.  

Uporaba mask oziroma zaščite je po novem obvezna tudi pri gibanju na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Ukrepi veljajo za 14 dni, po tem obdobju pa jih bo Vlada ponovno preučila in se odločila, ali se še naprej uporabljajo, ali se spremenijo.