V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih deset novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih petnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 5. 10. 2020 16. 10. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah 5. 10. 2020 5. 11. 2020  Več informacij
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in video elektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo identifikacijo stranke na podlagi njenih biometričnih značilnosti 8. 10. 2020 9. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v Občini Sežana 25. 9. 2020 26. 10. 2020  Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v Občini Sežana 7. 10. 2020 26. 10. 2020  Več informacij
Pravilnik o tehničnih pogojih za gradnjo podzemnih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti od 1 kV do 400 kV 8. 10. 2020 6. 11. 2020  Več informacij
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav 8. 10. 2020 23. 10. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 9. 10. 2020 21. 10. 2020  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o elektronskih komunikacijah 28. 8. 2020 15. 10. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

/      

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov 16. 9. 2020 16. 10. 2020  Več informacij
Zakon o urejanju prostora 24. 9. 2020 24. 10. 2020  Več informacij
Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov 5. 10. 2020 4. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti 7. 10. 2020 12. 10. 2020  Več informacij
Pravilnik o pripravi in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja 7. 10. 2020 22. 10. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 17. 9. 2020 2. 10. 2020  Več informacij