Posodobljeno 16. 11. 2020

13. 11. 2020 je bila sprejeta sprememba Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki prinaša prepoved zbiranja oseb. Prepovedane so tudi vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja , poroke in verski obredi.  Še naprej  je omejeno prehajanje oseb med občinami. Prav tako velja je prepoved gibanja ljudi med 21.00 in 6.00.

Gibanje posameznikov je po novem omejeno na občino prebivališča (upošteva se stalno ali začasno prebivališče), določene pa so tudi izjeme, ko za posameznike ta omejitev ne velja:   

 • prihod in odhod z dela ter izvajanje nujnih delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 • dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 • nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Med izjemami je tudi prihod na delo in odhod z dela, kar pomeni, da omejitev gibanja na občine prebivališča ne velja za zaposlene, ki hodijo na delo v drugo občino, prav tako pa ne velja za prostovoljce, ki na primer svoje prostovoljsko delo opravljajo v organizaciji, ki ima svoje prostore v drugi občini.

Med izjeme spada tudi opravljanje pridobitne dejavnosti v drugi občini, kot je sedež organizacije, seveda če gre za dopustno izjemo po Odloku o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 Ob tem velja opozoriti, da zgornje izjeme veljajo le za gibanje med 6.00 in 21.00. Še vedno velja, da je prepovedano tudi gibanje na prostem med 21.00 in 6.00. V tem času se lahko posamezniki gibljejo na prostem le zaradi prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, če gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, ali pa je potrebna storitev za nujne primere.

Še naprej so prepovedane tudi vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter tudi praznovanja in slavja. Prepovedano je tudi zbiranje ljudi. Izjema velja le za zbiranje ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ob upoštevanju higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ. Posamezniki ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

Na CNVOS podpiramo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 in kot krovna mreža nevladnih organizacij začasno odsvetujemo vsa zbiranja, torej tudi tista v zasebnih prostorih društev in podobno. Za lažje delovanje smo vam pripravili članek, v katerem opisujemo, kako izvesti zbor članov na daljavo.

Vlada RS bo utemeljenost sprejetih ukrepov ugotavljala vsakih sedem dni.