Po poročilu Indeksa trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Slovenijo za leto 2019 je izšlo še regijsko poročilo za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo. Poročilo ugotavlja, da so v letu 2019 civilnodružbene organizacije v Srednji in Vzhodni Evropi ter Evraziji še naprej zaznamovale večje politične spremembe in gibanja, vključno z volitvami in spremembami v vladah, politično paralizo ter protesti. Kljub nemirni politični situaciji so organizacije civilne družbe v številnih državah dosegle opazen napredek na področju zagovorništva, zagotavljanja storitev in finančne sposobnosti.

Poročilo navaja, da so bile organizacije civilne družbe v številnih državah še naprej tarča retoričnih napadov vladnih uslužbencev, politikov in medijev. To pogosto škoduje javni podobi nevladnih organizacij.

Prikaz stanja v pravkar izdanem poročilu za leto 2019 pa se bistveno razlikuje od trenutnega stanja, opozarjajo avtorji poročila. Zaradi izrednih razmer v letošnjem letu naslednje leto pričakujejo bistvene spremembe v različnih vidikih trajnosti civilnodružbenih organizacij. 

Poročilo Indeks trajnosti izide vsako leto in prikazuje stanje sektorja ter spremembe po posameznih državah na sedmih področjih: pravno okolje, organizacijske zmogljivosti, finančne sposobnosti, zagovorništvo, zagotavljanje storitev, sektorska infrastruktura in javna podoba.

 

To aktivnost financira Ameriška agencija za mednarodni razvoj United States Agency for International Development (USAID) z donacijo iz projekta CSOSI, ki ga izvaja FHI 360