Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Prav tako obveščamo, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, v Uradnem listu RS pa so bili objavljeni Dopolnitev Poslovnika Vlade RS ter odloki o prepovedi opravljanja dejavnosti, nudenja blaga in storitev ter omejitvi gibanja oseb.

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije; predlog zakona razveljavlja nekatere določbe Energetskega zakona glede obnovljivih virov, določa minimalni delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v državi, načine spodbujanje rabe obnovljivih virov, upravičenost do podpore, delovanje centra za podpore, usposabljanje inštalaterjev in drugo. Rok za podajo predlogov: 13. 12. 2020.

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19; predlog ureja podaljšanje izvajanja ukrepa skrajšanega delovnega časa, povračila nadomestil plač za čakanje na delo, možnost izrednega podaljšanja mandata predsednika društva, izvedbo korespondenčnih sej v društvih, omogočeno je izplačilo dodatkov za zaposlene, ki delajo v o okolju s Covid- 19 pacientu tudi v času epidemije in drugo.

Najnovejše v Uradnem listu

  • Dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS 164/2020); določena je dopolnitev, da lahko ministrstvo na vloženo besedilo, ko ga je sprejela vlada in poslala v obravnavo v Državni zbor, predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.
  • Pravilnik o vozniškem izpitu (Uradni list RS 162/2020); opredeljen je program in način opravljanja vozniškega izpita, ocenjevanje, kategorije vozil, kraji opravljanja izpita in drugo.