Vlada RS je podaljšala prenehanje teka rokov. Vlada RS je že v novembru sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, s katerim je določila, da do 19. decembra 2020 roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo. S sprejetjem Sklepa o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, pa je nato določila, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne tečejo do 10. januarja 2021.

Posodobljeno 21. 12. 2020: Prenehanje teka rokov velja do 10. januarja 2021.

Posodobljeno 11. 1. 2021: Prenehanje rokov je podaljšano do 31. 1. 2021.

Vlada RS je sprejela nov Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, s katerim je določila, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne tečejo do 31. januarja 2021.

Če vam je bil na primer že vročen poziv sodišča za odgovor na tožbo z rokom 30 dni od njene vročitve, se je z 20. novembrom 2020 tridesetdnevni rok za odgovor na tožbo prekinil in bo ponovno začel teči 31. januarja 2021, če ne bo podaljšano obdobje prenehanja teka rokov.

Sodišča od 16. novembra 2020 v nenujnih zadevah oziroma v zadevah, ki se ne štejejo za nujne, ne izvajajo narokov in drugih procesnih dejanj, ki terjajo fizično prisotnost strank, prav tako ne izvajajo uradnih ur. Še vedno pa odločajo in tudi vročajo sodna pisanja.

Pri tem opozarjamo, da gre za sklep Vlade RS o prenehanju teka rokov v sodnih postopkih. V upravnih postopkih roki zaenkrat ne mirujejo.