Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.  Prav tako obveščamo, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona  o organiziranosti in delu v policiji, v Uradnem listu pa je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih; novela predvideva ukrep nadomeščanja kmetijskih zemljišč, širi se nabor objektov in posegov v prostor, ki so dopustni na kmetijskih zemljiščih, prepoved izvajanja oglaševalskih dejavnosti na  kmetijskih zemljiščih, izjema od odobritve pravnega posla s takimi zemljišči, spremembo vrstnega reda predkupnih upraičencev in drugo. Rok za podajo predlogov: 23. 12. 2020.

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi; novela ureja prenos pristojnosti na področju vojnih grobišč na Ministrstvo za obrambo, ustanovitev Uprave za vojaško dediščino in dopolnitev delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s področjem lesarstva.

Najnovejše v Uradnem listu

  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS 175/2020); Šesti intervencijski zakon prinaša podaljšanje nekaterih že veljavnih ukrepov s področja dela, omogoča možnost občin, da nevladnim organizacijam izplačajo v letu 2020 vsa predvidena sredstva za izvedbo aktivnosti, ki še niso bila izvedena, a jih bodo organizacije izvedle v letu 2021, možnost povračila nekritih fiksnih stroškov, dodatek za prostovoljce, oprostitev najemnine in drugo.
  • Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list 173/2020); določeno število, sestava, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje strokovnih komisij s področja kulture.