V sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije smo pripravili postopkovni pripomoček za izvedbo 58. člena #PKP6, po katerem lahko občine v 2020 nevladnim organizacijam izplačajo celotna predvidena sredstva, tudi če organizacije zaradi epidemije koronavirusa niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti.

Aktivnosti, za katere bodo organizacije letos torej vnaprej prejele celotno izplačilo, bodo morale biti izvedene najpozneje do konca leta 2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje.

Do kdaj bodo podaljšani roki za izvedbo aktivnosti in poročanje, je prepuščeno občinam, skrajni rok pa je konec leta 2021. Možnost podaljšanja rokov za izvedbo aktivnosti in poročanje velja tudi za že izplačana predplačila (se pravi tudi za tista, ki so jih upravičenci že dobili npr. na začetku leta, pa jih do konca leta 2020 ne bodo porabili/ upravičili). Poročanje v letu 2020 tako ni potrebno, lahko pa upravičenec poroča kadarkoli, ko zaključi z aktivnostmi po pogodbi, do skrajnega roka za poročanje v letu 2021, ki ga določi občina. Priporočljivo je, da se kot rok za poročanje določi 1. 11. 2021, da ostane dovolj časa za obravnavo poročil in zahtevkov.

Kaj morajo občine narediti, da lahko nevladnim organizacijam izplačajo celotna pogodbena sredstva za leto 2020? Pripravili smo postopkovni priročnik, kjer postopek pojasnimo korak za korakom. Za lažje in hitrejše delo smo priročniku priložili tudi vzorec sklepa župana in zahtevka za izplačilo. Postopkovni priročnik je na voljo tu (.pdf).