Nevladne organizacije bodo po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. Gre za ukrep, ki ga je določil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, veljal pa bo trajno.

Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine bodo nevladne organizacije upravičene že za odmerno leto 2020. To pomeni, da bodo nevladne organizacije lahko povišanja donacij deležne že pri nakazilu v letu 2021.  

Do višjega nakazila donacije v letu 2021 (torej za leto 2020) so upravičene vse nevladne organizacije, uvrščene na Seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Seznam je bil prvič objavljen 9. oktobra 2020, 30. decembra 2020 pa je Vlada RS izdala sklep o dopolnitvi seznama.  Do 15. maja 2021 bo Vlada RS še enkrat določila dopolnitev Seznama upravičencev do donacij za leto 2020.  Za leto 2020 in 2021 je po novem izjemoma določeno, da se na Seznam upravičencev do donacij za posamezno leto uvrstijo tudi:

  • za leto 2020 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter
  • za leto 2021 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

To pomeni, da bodo do donacij za leto 2020 (izplačanih v letu 2021) upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki bodo status organizacije v javnem interesu pridobile vsaj do 31. marca 2021 (na primer šele februarja 2021) pod pogojem, da je nevladna organizacija obstajala vsaj od 31. decembra 2019 in je vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Te nevladne organizacije bodo na Seznam upravičencev do donacij za leto 2020 uvrščene naknadno.  

Četudi se odstotek namenjene dohodnine povečuje, obrazca za namenitev dohodnine ni potrebno ponovno izpolnjevati, saj se bodo namenjeni odstotki avtomatsko podvojili glede na že podane izjave zavezancev. Za leto 2020 tudi izjemoma velja, da bodo donacije iz dohodnine za leto 2020 izplačane na podlagi zahtevkov zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. maja 2021, kot določa spremenjena Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije. To pomeni, da imate tako še do 31. maja 2021 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, da vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega.

Če je do sedaj veljalo, da se lahko donacija nameni le petim organizacijam, po novem to ne velja več. Zavezanci bodo lahko določili do največ 10 organizacij, pri čemer morajo vsaki nameniti najmanj 0,1 odstotek dohodnine. Od 14. januarja bo na portalu eDavki na voljo tudi nov obrazec za namenitev dela dohodnine, ki bo tako na novo omogočal izbiro do 10 organizacij (dosedanji omogoča namreč namenitev dohodnine le do petim organizacijam).

Primer 1: Če na primer vaš podpornik ne želi spremeniti svoje že podane zahteve, s katero je eni organizaciji namenil 0,2 odstotka, vaši pa 0,3 odstotka, mu ni potrebno vlagati nove izjave. V tem primeru bo podvojitev avtomatična, in bo tako prva organizacija prejela 0,4 odstotka namenjene dohodnine, vaša pa 0,6 odstotka.

Primer 2: Davčni zavezanec želi spremeniti svojo vlogo in del dohodnine nameniti še eni organizaciji, tako da bo prvi organizaciji namenil 0,2 odstotka, drugi organizaciji 0,3 odstotka, tretji, novi, organizacij pa 0,5 odstotka. V tem primeru mora vložiti novo vlogo. To lahko stori elektronsko preko portala eDavki ali pa osebno oziroma po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Če bo vlogo vložil do 31. maja 2021, se bo njegova zahteva upoštevala pri izplačilu donacij dohodnine v septembru 2021.

Primer 3: Davčni zavezanec želi 5 različnim organizacijam nameniti enakovreden del dohodnine, do sedaj še ni podal nobene zahteve za namenitev dohodnine. Potrebno je vložiti vlogo. To lahko stori elektronsko preko portala eDavki ali pa osebno oziroma po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Pri izpolnjevanju vloge mora odstotke donacij določiti tako, da določitev vseh odstotkov donacij skupaj ne preseže 1 odstotka dohodnine, torej bo vsaki organizaciji določil po 0,2 odstotka dohodnine. Če bo vlogo vložil do 31. maja 2021, se bo njegova zahteva upoštevala pri izplačilu donacij dohodnine v septembru 2021.

Spremenil pa se je tudi rok za nakazilo donacij nevladnim organizacijam. Tako po novem  velja, da bo FURS zbrane zneske donacij nakazal nevladni organizaciji do 30. septembra oziroma do 31. januarja v letu, ki sledi odmernemu letu za dohodnino.