Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je začel veljati 31. 12. 2020, določa tudi možnost povračila nadomestila plače za bolniško odsotnost delavca. A to ne velja za vse.

Na CNVOS smo se trudili in na koncu uspeli, da ta državna pomoč vključuje tudi tiste delavce in organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe – namestitveni program.

#PKP7 tako določa, da so nevladne organizacije, ki izvajajo namestitvene programe iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, upravičene do nadomestila plače od prvega dne odsotnosti, če je delavec odsoten z dela, ker je na delovnem mestu zbolel za covidom-19.

Nadomestilo plače delavcu, ki je na delovnem mestu zbolel za covidom-19 in je v bolniškem staležu, znaša 100 odstotkov višine plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Bo pa za upravičenost do tega nadomestila in državnega kritja potrebno z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v okviru izvajanja delovnega procesa pri delodajalcu in to kljub ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme. Da je do tega res prišlo pri opravljanju delovnih nalog, boste morali potrditi s pisno izjavo, in za njeno resničnost odgovarjali tako materialno kot tudi kazensko.

Uveljavljanje nadomestila je dvostopenjsko:

1. Delavec mora izjavo, s katero potrjuje, da je prišlo do okužbe na delovnem mestu, kljub ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme, posredovati svojemu izbranemu zdravniku. Ta mu bo na podlagi te izjave uredil bolniški stalež z ustrezno šifro zavarovanja.

2. Nadomestilo za bolniško odsotnost delavcu boste morali še vedno obračunati in izplačati sami, nato pa pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS zahtevati refundacijo.

Natančnejši postopek refundacije in potrebno izjavo bo pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje RS v prihodnjih dneh.

ZZZS bo povrnila stroške razlik izplačanih nadomestila plače za bolniški stalež od uveljavitve zakona dalje, to je do 31. 12. 2020 in vse do 31. decembra 2021 in sicer v roku 60 dneh od predložitve zahtevka za povračilo razlike nadomestila.