Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.  Obveščamo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o katastru nepremičnin, v Uradnem listu pa sta bila objavljena Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije in Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.

Najnovejše v javni razpravi

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o katastru nepremičnin; predlog nadomešča trenutno veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin, ureja obvezno elektronsko vlaganje pisanj, elektronski spis, izvedbo katastrskega postopka po uradni dolžnosti, mejno obravnavo, spreminja postopek nove izmere, določa opozorilni sistem za podatke o parcelah, register naslovov in drugo.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona; novela podrobneje opredeljuje način upravljanja s skupnimi deli, določa obvezni fiduciarni račun za rezervni sklad za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, možnost elektronskega glasovanja lastnikov, krajši odpovedni rok pri odpovedi najemnega razmerja, nove izjeme pri določanju cenzusa za upravičenost do subvencije najemnine in drugo.

Najnovejše v Uradnem listu