Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 12/21 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača tako v letu 2021 za polni delovni čas znaša 1. 024,24 evra.

Gre za določilo minimalne plače, ki se uporablja za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2021 dalje. To pomeni, da morate novo višino minimalne plače upoštevati tudi že pri obračunu in izplačilu nadomestil plače delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo ali ne delajo zaradi višje sile oziroma odrejene karantene. Za vsa ta nadomestila namreč velja, da višina plače ne sme biti nižja od višine minimalne plače v državi.

Ne pozabite, da se v višino minimalne plače ne štejejo nobeni dodatki, določeni z zakoni, drugimi predpisi s področja dela ali morebitnimi kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva povračil stroškov, ki ste jih kot delodajalec dolžni izplačati delavcu ali drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi (npr. regres za letni dopust).