Do 1. marca 2021 morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS.  Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2020.

Letno poročilo in davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne

Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih za nevladne organizacije je na voljo v našem vodiču

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 EUR. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov. 

Do 31. marca morajo vse pravne osebe poskrbeti tudi za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto. Pri izpolnjevanju letnih obračunov bodite pozorni na upoštevanje oproščenih akontacij za meseca april in maj leta 2020. Davčni obračun oddate s posebnim obrazcem elektronsko prek eDavkov. Več o informacij je na voljo tukaj.