V preteklih dveh tednih je bilo v javno razpravo danih petnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov 3. 2. 2021 5. 3. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 3. 2. 2021 5. 3. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov 3. 2. 2021 3. 3. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost 10. 2. 2021 18. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence 3. 2. 2021 5. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica 28. 1. 2022 19. 2. 2022  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice 3. 2. 2021 3. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli 28. 1. 2021 26. 2. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 5. 2. 2021 18. 2. 2021  Več informacij
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj 1. 2. 2021 28. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu 15. 1. 2021 15. 2. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 18. 1. 2021 17. 2. 2021  Več informacij
Pravilnik o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih 26. 1. 2021 26. 2. 2021  Več informacij
Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi 1. 2. 2021 16. 2. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah 9. 2. 2021 8. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje 12. 2. 2021 28. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski 2. 2. 2021 3. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 6. 2. 2021 21. 2. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča - Zdravilišča Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 12. 2. 2021 26. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih 22. 1. 2021 8. 3. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz 26. 1. 2021 25. 2. 2021  Več informacij
Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo COVID-19 10. 2. 2021 25. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/