Podatki o uspešnosti omejevanja koronavirusa iz preteklega tedna so Slovenijo obarvali v oranžno barvo. V nadaljevanju predstavljamo, kaj na področju izvajanja dejavnosti velja trenutno in lahko vpliva tudi na vaše delovanje.

Ker od ponedeljka dalje velja, da gibanje ni več omejeno na občine prebivališča oziroma regije, velja, da svojim prostovoljcem in zaposlenim ni potrebno več izdajati potrdil o upravičenosti prehajanja občinskih meja zaradi prihoda na delo. Še vedno pa velja omejitev gibanja med 21.00 in 6.00 z nekaterimi izjemami, zato svetujemo, da dejavnosti še vedno načrtujete glede na še vedno veljavno omejitev gibanja. Prav tako so prepovedane javne prireditve.

Na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije velja, da je dovoljeno izvajanje  individualnih nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev. Tako je na primer dovoljeno izvajanje individualnih psiholoških svetovanj, osebnostnih svetovanj, partnerskih ali družinskih terapij, različnih antistresnih programov oziroma terapij in drugih podobnih dejavnosti. Za te vrste dejavnosti izvajalci (zaposleni oziroma prostovoljci) ne potrebujejo potrdila o negativnem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-19.

Dovoljeno pa je med drugim tudi izvajanje same trgovinske dejavnosti in storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb. Tako lahko nevladne organizacije znova izvajate prodajo izdelkov, inštrukcije posameznikom ali pa največ skupini do 10 oseb, izvajate različne strokovne delavnice (npr. jezikovni, računalniški tečaji) v skupini do 10 oseb in podobno. Te dejavnosti lahko izvajajo le tisti zaposleni oziroma prostovoljci, ki bodo imeli negativni rezultat testa na prisotnost virusa SARS-CoV-19. Testiranje je obvezno enkrat tedensko. Testirati pa se ne bo potrebno tistemu, ki ima potrdilo o cepljenju zoper covid-19, ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAGT, ki je starejši od 21 dni, a ne starejši od šest mesecev, ali ima potrdilo zdravnika, da je prebolel covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Potrebno pa je spoštovati tudi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so dostopna tukaj, prostore redno prezračevati in skrbeti za obvezno razkuževanje rok in primerno zaščitno opremo.

Program v srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in drugih visokošolskih zavodih se lahko izvaja le za v odloku določene izjeme. Še vedno pa velja, da se v glasbenih šolah lahko izvaja individualni pouk, ki je nujno potreben za nadaljevanje in zaključek programa.

Športne organizacije lahko na področju športa  izvajate tudi brezkontaktno športno rekreativno dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje. V to kvoto se ne šteje strokovni delavec v športu. Vadba se lahko izvaja tako na zunanjih površinah kot notranjih prostorih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je o izvajanju športnih aktivnosti pripravilo dodatna pojasnila, Olimpijski komite pa je pripravil poseben posvet na temo odpiranja rekreativne športne dejavnosti.

Knjižnice, muzeji in galerije lahko še naprej izvajajo svoje dejavnosti, prav tako je dovoljeno ponujanje dostopa ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino (npr. muzeji na prostem). Pri tem je potrebno upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prostore redno prezračevati in zagotavljati druge splošne zaščitne ukrepe. Število oseb v zaprtem prostoru, kjer se ta dejavnost izvaja, je omejeno na 1 osebo na 30 kvadratnih metrov. 

Opisani ukrepi in dovoljene aktivnosti bodo v veljavi do 19. februarja 2021. A je pričakovati, da jih bo Vlada RS glede na trend upadanja okužb s virusom SARS-CoV-19 podaljšala.