Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 in Zakon o celostnem prometnem načrtovanju. Obveščamo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, v Uradnem listu pa je bila objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

Najnovejše v javni razpravi

  • Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030; določeni so različni ukrepi za odpravljanje vrzeli med spoloma na različnih področjih, kot so spodbujanje zaposlitvenih možnosti, podpora različnim projektom, sofinanciranje projektov NVO s področja enakosti spolov in drugo. Rok za podajo predlogov: 19. 3. 2021.
  • Zakon o celostnem prometnem načrtovanju; predlog zakona določa celostno prometno načrtovanje na državni, regionalni in lokalni ravni, aktivno mobilnost, parkirno politiko, zasnovo infrastrukture za pešce in kolesarje, vire financiranja in drugo. Rok za podajo predlogov: 22. 3. 2021.

Najnovejše v Državnem zboru

Najnovejše v Uradnem listu