Radio Študent in CNVOS, Center nevladnih organizacij Slovenije v okviru projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje razpisujeta tretjega od štirih nagradnih esejističnih natečajev. Objavljamo zmagovalca drugega, ter temi za tretji nagradni esejistični natečaj za mlade.

Na drugem nagradnem esejističnem natečaja za mlade smo izbrali dva najboljša eseja:

Na tretjo temo, Podnebne spremembe in kohezijska politika, je najboljši esej napisala Nicoleta Nour, na četrto temo, Vloga kohezijske politike pri spodbujanju zaposlovanja, pa Matija Pušnik.

Obema nagrajencema iskreno čestitamo!

 

V okviru projekta bomo skupno izvedli 4 natečaje, vsakič na dve ločeni temi. V tokratnem, tretjem natečaju, obravnavamo naslednji temi:

Tema 5: Energetska infrastruktura in vizija prihodnosti

Tema 6: S kohezijskimi sredstvi do boljšega življenja v lokalnem okolju

K sodelovanju na natečaju vabimo vse mlade v starosti od 16 do 29 let. Najboljša dela bomo nagradili z denarno nagrado v višini 200 evrov!

 

Osnovna izhodišča za pripravo prispevkov

Tema 5: Energetska infrastruktura in vizija prihodnosti

 • Kako si predstavljaš zeleno prihodnost, in kako lahko k tej prihodnosti pomaga kohezijska politika?
 • Kaj zate pomeni trajnostna energetika in trajnostna raba?
 • Kakšno vlogo pri energetiki ima lahko posameznik?
 • Ali so obnovljivi viri res tako zeleni? Kje so pasti zelene energetike?
 • Kakšno vlogo imajo raziskave in inovacije pri spodbujanju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije?
 • Kako lahko evropska kohezijska politika spodbuja zeleno energetiko?
 • Kje je potencial evropske kohezijske politike pri reševanju energetske revščine?

Tema 6: S kohezijskimi sredstvi do boljšega življenja v lokalnem okolju

 • Kakšne so izkušnje z evropskimi projekti v vašem lokalnem okolju?
 • Ali lokalno prebivalstvo pozna »evropske« projekte?
 • Kakšna je njihova ocena koristnosti teh projektov?
 • Kakšno je vaše mnenje o prispevku teh projektov k kakovosti življenja v lokalni skupnosti?
 • Kako bi vi zastavili projekte, da bi bil njihov prispevek še večji?

Zapisana izhodišča so usmeritve. Ni mišljeno da mora posameznik odgovoriti na vsa vprašanja. Če želite, lahko razvijete lastno tezo, dokler je smiselna glede na temo in sledi kriterijem ocenjevanja. Pred pripravo esejev si preberite dokument z vsebinskimi smernicami, ter dokument s kriteriji, pogoji in pravili natečaja.

Več o obeh temah in izhodiščih preberite v pripetih dokumentih.

Izhodišča: S kohezijskimi sredstvi do boljšega življenja v lokalnem okolju Izhodišča: Energetska infrastruktura in vizija prihodnosti

 

Esej mora biti v slovenskem jeziku in naj obsega vsaj 5000 in ne več kot 10.000 znakov (s presledki). Vse prispevke z osebnimi podatki pošljite po e-pošti na naslov natecaj@cnvos.si. Na natečaju lahko sodelujejo mladi med 16 in 29 letom starosti. Eseji bodo ocenjeni glede na objavljene kriterije. Avtor najboljšega eseja za vsako razpisano temo bo prejel 200 evrov.

Nagrade bomo podelili na zaključnem dogodku projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje, ki bo predvidoma junija 2021. Vsi nagrajenci bodo o točnem datumu obveščeni vsaj 14 dni pred dogodkom in bodo dobili posebno vabilo.

Vse nadaljnje informacije o pravilih in pogojih natečaja ter kako se prijaviti najdete v pripetem dokumentu. Rok za prijavo del na 5. temo je podaljšan do 18. aprila 2021 do polnoči, na 6. temo pa do 26. aprila 2021 do polnoči. 

 

 

Pogoji, kriteriji in pravila natečaja