Kako se lahko javnost učinkovito vključi v sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje? Kakšni so dobri primeri sodelovalnega oblikovanja politik na evropski ravni, ki jih lahko prenesemo tudi v slovenski kontekst? Ministrstvo za javno upravo v torek, 9. marca 2021, organizira 13. srečanje inovacijske skupnosti, na katerem bodo gostili skupino strokovnjakov iz Generalnega direktorata za raziskave in inovacije v okviru Evropske komisije.

Na izkustveni delavnici, ki bo med 9. in 15. uro, bodo sodelovali tudi slovenski strokovnjaki za participativne procese, in na podlagi konkretnih primerov praks EU odgovorili na vprašanja o oblikovanju predpisov in politik:

  • Kaj je mogoče, če se znamo in zmoremo vključiti kot zainteresirana stran v ustreznih fazah oblikovanja predpisov in politik?
  • Kako izraziti strahove in ovire kot vključena zainteresirana stran, za katero se včasih meni, da je 'nemogoča', a je z njo vseeno potrebno sodelovati?
  • Kako krepiti medsektorsko zaupanje in soodgovornost za ustvarjanje trajnejših rešitev?
  • Kako soustvarjati zakonodajo, ki je usmerjena v prihodnost in spodbuja inovacije?

V uvodnem delu bodo sodelovali tudi Genovefa Ružić (vodja Službe za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo, Ministrstvo za javno upravo), Antonina Cipollone (vodja enote za evalvacije in presoje posledic pri Evropski komisiji), Gordana Lalić (vodja sektorja za negospodarske dejavnosti, Služba Vlade RS za zakonodajo) in Goran Forbici (direktor CNVOS). S svojim strokovnim znanjem s področja participativnega razvoja EU politik bodo predstavili konkretne primere na ravni EU ter k izmenjavi izkušenj spodbudili tudi udeleženke in udeležence.

Delovni jezik bo angleščina; v delovnih skupinah pa je dobrodošla tudi slovenščina, saj bodo prisotni tudi domači moderatorji (aktivno znanje angleščine tako ni nujni pogoj za udeležbo).

Vse dodatne informacije o dogodku lahko preverite TUKAJ.

Rok za prijave je do petka, 5. 3. 2021, število mest pa je omejeno. Prijavite se TUKAJ.

 

Vabilo na 13. srečanje inovacijske skupnosti